Skip to content

Marianne Hesselbjerg

Hædersprismodtager 2020
Marianne Hesselbjerg
Billedhugger

CV

Links

Marianne Hesselbjerg (født 1949) tildeles Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legats hæderspris for sin evne til at blotlægge helt grundlæggende skulpturelle principper gennem sine værker, samtidig med at hun formår at koble dem til fællesmenneskelige referencer og betydningslag.

Marianne Hesselbjerg er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi og har gennem mere end 30 år primært udfoldet sin kunstneriske karriere i Danmark, hvor hun i sine stedsspecifikke værker har arbejdet med tematikker som f.eks. grænser, overgange, overskridelser og fordoblinger.

Hun arbejder i sine skulpturer og installationer med en bred vifte af materialer, så som stål, glas, træ, aluminium mm. i et køligt og minimalistisk formsprog, hvor materialerne bibringer værkerne et taktilt nærvær.

Det er karakteristisk for Hesselbjergs værker, at de formår både at erobre og smelte sammen med det rum, de er skabt til, og derved udfordre beskuernes færden.

Netop nu kan det være interessant at gå helt tilbage til et af Marianne Hesselbjergs tidlige hovedværker, nemlig “Nålehækken” fra 1985. Et 6 meter langt værk, hvor 2.200 stk. 80 cm lange stålnåle stikker aggressivt ud fra et grid af stræknet og skaber en spærring i rummet, der sætter fokus på grænser.

Et værk, der må siges at være højaktuelt og dokumenterer Marianne Hesselbjergs evne til at skabe værker, der i deres tematik rækker ud over rum og tid.

Marianne Hesselbjerg har med sin konsekvente og kompromisløse skulpturelle praksis manifisteret sig som en markant billedhugger, der formår at udfordre og udvide vores forståelse af omverden og os selv.

Motivering: Søren Schaarup.

Videoportræt

Eksempler på værker

Back To Top