Skip to content

GRAND OPENING af Carl Nielsen museet i Odense!

Carl Nielsen er drengen, der legede med dynamit og tog sine eksperimenter med ind i musikken. Når han fortsat er lige så aktuel og interessant både i Danmark og i udlandet, skyldes det, at musikken står lige så meget i egen ret i dag som på det tidspunkt, han skrev den. Måske endda i endnu højere grad.

 

 – Museumsinspektør Ida-Marie Vorre

Musikken er omdrejningspunktet for det nyindrettede Carl Nielsen museum i Odense - kom med til genåbningsfest fredag d. 2. Juni 2023!

Det er musikken, der gør Carl Nielsen til noget ganske særligt, og derfor bliver musik selvfølgelig udgangspunkt for din oplevelse, når du besøger Carl Nielsen Museet. Det er et markant skift fra den tidligere udstilling, der i høj grad var bygget om op Nielsens biografi og fysiske genstande.

Nøglen til at lære Carl Nielsen at kende er hans musik: Dualiteten i kompositionerne, som viser en komponist med forståelse for både det komplekse og det folkelige. Kontrasterne mellem det stille og det vilde, det legende og det regelrette, tradition overfor modernitet.

Det er tanken bag det nye Carl Nielsen Museet, der genåbner i Odense den 2. juni 2023.

”Carl Nielsen er drengen, der legede med dynamit og tog sine eksperimenter med ind i musikken. Når han fortsat er lige så aktuel og interessant både i Danmark og i udlandet, skyldes det, at musikken står lige så meget i egen ret i dag som på det tidspunkt, han skrev den. Måske endda i endnu højere grad.

Derfor må musikken også være det naturlige udgangspunkt for en museumsoplevelse med Carl Nielsen. Musikken definerer såvel den ny udstillingsopbygning som oplevelsens karakter. Musikken er et universelt sprog, og vores mål er, at gæsterne går både overraskede og inspirerede derfra”.

– Museumsinspektør Ida-Marie Vorre fra Carl Nielsen Museet.

Museum fyldt med musik

Carl Nielsen Museet er placeret i Odenses musikalske kvarter – kilet ind mellem på den ene side Odense Symfoniorkester og på den anden side ODEON og Syddansk Musikkonservatorium. Det har været midlertidig lukket siden 2017, mens Museum Odense opførte H.C. Andersens Hus og i den mellemliggende periode benyttede museets lokaler til udstilling med H.C. Andersen.

Selve udstillingen er bygget op i tre dele, som skal guide gæster gennem et langt liv med musik.

Første del introducerer Carl Nielsen.
Gæsterne kan lytte til de lyde, der fyldte hans verden, og se glimt af de steder og mennesker, der inspirerede hans kreativitet. På den måde bliver gæsten forberedt på en museumsoplevelse for øret.

Anden del er helliget komponisten.
Afsnittet er inddelt i fire overordnede temaer – vækkelse, modstand, krise og forsoning – som dels kan relateres til Carl Nielsens musik, dels er alment genkendelige og relaterbare. I dette afsnit skal gæsten på sin egen måde og i eget tempo udforske Carl Nielsen.
Dermed kan gæsten blive inspireret til at reflektere over den måde, vi er i verden på.

I museets sidste rum har musikken taget magten. Gæsten oplever en musikalsk collage klippet sammen af mange forskellige brudstykker af Carl Nielsens værker.

Kulminationen på museumsoplevelsen bliver således et indblik i Carl Nielsens enestående musikalske arv, der spænder fra komplekse symfonier til populære sange.

Inspiration til museet

Museet har musikken frem for personen som omdrejningspunkt, og det greb skyldes i høj grad professor i musikvidenskab på Københavns Universitet, Michael Fjeldsøe.

Han har ledet et forskningsprojekt med det formål at skrive en ny kulturhistorisk biografi om Carl Nielsen, der udkommer i november 2023.

Michael Fjeldsøe siger:

”I bogen og udstillingen prøver vi at undgå sentimentale fremstillinger af Carl Nielsen som autodidakt naturbarn og det nationale, danske perspektiv. I stedet søger vi at vise, hvordan Europa var til stede på Fyn og i København, og at Carl Nielsens opvækst og læretid gav ham en grundig uddannelse som faglært musiker, der var godt inde i både dansk og europæisk musik og dens diskussioner.

Vi prøver også at vise, at Carl Nielsen faktisk var højt anerkendt i sin samtid – også i udlandet – både med de mange opførelser og de mange udmærkelser, han modtog. Fortællingen om at han var et stort eller misforstået geni af sin samtid ønsker vi ikke at genskabe. Derimod prøver vi at vise, hvem han var, og hvilken betydning hans musik fik og stadig har”.

Også skoleelever får i de kommende år fornøjelse af tankerne bag det nye museum.

Carl Nielsen Museet er afsender af en række nye undervisningsforløb, der – som udstillingen – har hovedfokus på elevernes oplevelse af Carl Nielsens musik og musiks værdi i livet generelt. Undervisningsprofilen er skræddersyet til museet og tager udgangspunkt i Carl Nielsens musik samt aktuel undervisnings- og legeforskning.

I undervisningsforløbene lærer eleverne Carl Nielsens mangefacetterede kunstneriske virke at kende på en facon, hvor de samtidig får lov at reflektere over at de, alene og som klasse, rummer mange sider, der alle har en værdi.

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen legatet har støttet museet i hele ombygningsforløbet samt lanceringen og efterfølgende arrangementer.

Fredag 2. juni 2023:

Program for Grand Opening af Carl Nielsen Museet

Alle er velkomne, tilmelding nødvendig på museum@odense.dk.

PROGRAM DEL 1. 14.00-15.00.

MUSIK ved trompetist Per Morten Bye, Odense Symfoniorkester
› Suite af hornsignaler fra Reveillen til Retræten

TALE  v. direktør Museum Odense, Henrik Harnow

TALE v. borgmester og medlem af Museum Odenses bestyrelse, Peter Rahbæk Juel

MUSIK ved Carl Nielsen Børne- og Spirekor under ledelse af Kristine Eiler Ernst og Kamilla Sørensen
› Jeg ved en lærkerede
› Solen er så rød, mor
› Der er et yndigt land

TALE v. professor Michael Fjeldsøe

MUSIK ved John Kruse, soloklarinettist i Det kgl. Kapel
› Suite af temaer fra Fantasi over Den blinde Spillemand fra Fynsk Forår til 5. symfoni og Klarinetkoncerten

TALE v. museumsinspektør Ida-Marie Vorre

MUSIK ved Helene Blum (sang), Harald Haugaard (violin) og Kirstine Elise Pedersen (cello)
› Suite af temaer fra Polka i A-dur over Fynsk Forår, Violinkoncerten og en af sangene, der viser forbindelser mellem kunstmusikken og den folkelige musik

TALE/OFFICIEL ÅBNING v. formand for Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Henrik Thal Jantzen

FÆLLESSANG: Nu lyser løv i lunde

Afslutning/praktisk info om resten af arrangementet ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre

Åbningen foregår i Odense Koncerthus, der er indgang ved Carl Nielsen Museet.

PROGRAM DEL 2. 15.00-17.00.

Her får du mulighed for at se Carl Nielsen Museet.
Der serveres bobler/most.

Dertil kan du vælge at høre:

› Tankerne bag nye Carl Nielsen-undervisningsmaterialer v. udviklingschef for børn og unge ved Museum Odense, Mette Vedel Kiilerich

› Præsentation af kommende bog om Carl Nielsen v. professor Michael Fjeldsøe

› Præsentation af Carl Nielsens Camino – ny lydvandring i Odense – v. lydkunstner og komponist Tine Louise Kortermand.

Alle er velkomne!
Husk at tilmelde dig til museum@odense.dk.

Back To Top