Skip to content

Emil Skamstrup

Talentprismodtager 2024
Emil Skamstrup
Billedhugger

Emil Skamstrup

Emil Skamstrup er interesseret i mødet mellem mennesker, det stoflige, og teknologiens indvirkning på vores kollektive sociale strukturer og interaktioner, men også hvad det har af betydning for os som individer.

Isolation, overstimulering og angst er tilbagevendende temaer, men med lidt humor og b-films-horror/sci-fi-rekvisit-æstetik.
Med inspiration fra mytologi, science-fiction samt kryptozoologi og kinkverdnen, taler Emil Skamstrup om forskellige mentale tilstande og oplevelser.

Emil Skamstrup udforsker gennem kunsten mødet mellem forskellige fragmenter af en overordnet virkelighed, og de hemmelige kroge og små oaser der følger. I en verden hvor vores eksistens gradvist bliver splittet op i en fysisk og en digital virkelighed, som ikke altid stemmer overens, og hvor den digitale færden spiller en stadigt større rolle i vores fysiske liv, prøver Emil at forstå det digitale med et solidt fodfæste i det fysiske og sanselige.

“Det meditative i at arbejde med hænderne og mærke materialerne mellem fingrene giver mulighed for at fæstne mig i nuet og at kommunikere nogle følelser og tanker jeg ellers ikke kan beskrive. Jeg bruger mange forskellige materialer og udforsker deres forskellige egenskaber, om det er plast, metal eller fundne objekter og genbrugsmaterialer. Senest er jeg også begyndt at udforske det rummelige i det todimensionelle i form af tegning og collage men med tredimensionelle aspekter.”

Hvad sker der, når vi som individer i et informationssamfund ikke længere kan stole på vores primære informationskilder? Motiver for bevæggrunde bliver mere uigennemsigtige, grænsen mellem virkelighed og fiktion synes at være brudt ned, når vi ikke længere har den fulde kontrol over vores egne stemmer og kroppe med tanke på deep fakes og AI-genererede chat robotter.

Hvad gør vi med alt den information som vi får gennem forskellige sociale medier og andre digitale platforme og hvor meget af det vi hører, ser og læser kan vi stole på? Emil Skamstrup undersøger, hvad det har af konsekvenser for Emil selv og om andre måske andre kan relatere til det perspektiv.

Emil Skamstrup er ikke modstander af den teknologiske evolution, tværtimod er Emil mere en overentusiastisk tekno-optimist. Han mener det er vigtigt, at vi er kritiske over for vores færden i denne favre nye verden af digitale byggesten og virtuelle eksistenser. Vi skal huske os selv og hinanden, for vi står over for en ny æra, som ingen kunne have forberedt os på, med nærmest uendeligt potentiale lige ved hænderne, skal vi passe på at vi ikke bliver opslugt af vores selvdestruktive tendenser og evindelige hungren efter stimulans.

Emil Skamstrup holder, måske lidt stædigt, begge fødder plantet dybt i det fysiske. Hvis det ikke er på nettet, findes det så?

Jeg er helt overrasket og overvældet over at modtage denne pris, det er et gevaldigt skub videre og en stor ære. Det kan være nemt at blive i tvivl, om det man gør giver mening for andre, så det betyder utrolig meget for mig at modtage Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens talentpris.

Med vinden i ryggen og nye værktøjer ved hånden, vil jeg fortsætte med at udvikle mit virke, finde nye stier og veje at udforske.

Et kæmpe tak for støtten og anerkendelsen!

Eksempler på værker

#OVERLOAD 2021 Foto: Anssi Laser Visio.

#OVERLOAD 2021 Foto: Anssi Laser Visio.

#OVERLOAD 2021 Foto: Anssi Laser Visio.

Dreams of a cave dweller - 2019 Foto: Anssi Laser Visio.

I know they are watching 2021 Foto: Anssi Laser Visio.

I looked through a thousand eyes and burned 2020 Foto: Malle Madsen

I looked through a thousand eyes and burned 2020 Foto: Malle Madsen

I looked through a thousand eyes and burned 2020 Foto: Malle Madsen

I looked through a thousand eyes and burned 2020 Foto: Malle Madsen

I saw it in the night 2021. Foto: Anssi Laser Visio.

Proof 2021. Foto: Anssi Laser Visio.

Back To Top