Skip to content

Talentprisuddeling 2021

Jeg er ovenud taknemmelig for denne fornemme anerkendelse af mit kunstneriske virke.

Prisen giver plads tilyderligere arbejdsfordybelse og flere tværæstetiske eksperimenter. En stor og varm tak til bestyrelsenfor at pege på lige netop mig – sjældent har en onsdag kastet så meget stjernestøv af sig.

 

– Komponist Signe Lykke
Talentprismodtager

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatet uddeler talentpriser til 25 unge musikere, komponister og billedkunstnere.

Hvert år på Carl Nielsens fødselsdag uddeler Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet talentpriser til en række lovende talenter indenfor musik og billedkunst.

Prisen på kr. 100.000 tildeles som en anerkendelse af kunstnernes talent og som opbakning og støtte tilden enkelte kunstners fremtidige arbejde.

Modtagerne af talentpriserne udpeges af fondens bestyrelse, der består af:
Advokat Henrik ThalJantzen, professor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium Tim Frederiksen, billedhugger Søren Schaarup, komponist Juliana Hodkinson, billedhugger Henrik Plenge Jakobsen.

Første gang talentpriserne blev uddelt var den 9. juni 2016 til henholdsvis 3 musikere, 3 komponister og 3 billedhuggere på hver kr. 100.000. Fonden har sidenhen valgt at øge antallet af talentpriser.

“Det er en stor glæde for bestyrelsen at kunne uddele disse årlige legatportioner til påskønnelse af demange talenter, der er på den danske kunst- og musikscene” lyder det fra Legatets formand Henrik Thal Jantzen.

Back To Top